اهداف قطب

اهداف راهبردی بیانگر دامنه فعالیت­های قطب هستند و به صورت طولی و عرضی مسیر دستیابی به چشم اندازها، اجرایی ماموریت­ها و تحقق ارزش­ها را ترسیم می­نمایند. اهداف برنامه شامل سه سطح؛ اهداف کلان و اهداف اختصاصی است. اهداف تدوین شده برای قطب علمی علوم ورزشی و تندرستی براساس ماهیت علوم ورزشی و تندرستی؛ رسالت­های نظام ورزش و نظام سلامت؛ آئین­نامه تشکیل­های قطب علمی،؛ نیازهای استانی، منطقه­ای و ملی؛ اهداف علمی فناوری دانشگاه گیلان و وزارت علوم به شرح زیر است:

 اهداف کلی

 • گسترش مرزهای دانش و فناوری در حوزه علوم ورزشی و تندرستی برای ارتقاء جایگاه علمی کشور
 • فراهم ساختن زمینه فعالیت­های گروهی و ایجاد شبکه­های علمی و فناوری برای محققان و متخصصان حوزه علوم ورزشی و تندرستی
 • کسب مرجعیت علمی و فناوری در زمینه تخصصی علوم ورزشی و تندرستی          
 • مشاوره و تصمیم­سازی در برنامه­ریزی علمی و اجرایی سازمان­های متولی در زمینه ترویج فعالیت ورزشی و توسعه تندرستی
 • فراهم ساختن زمینه­های لازم برای مشارکت مراکز علمی علوم ورزشی و تندرستی در سطح ملی و بین­المللی در مسیر تولید علم و توسعه فناوری ورزش و سلامت در داخل کشور
 • توسعه و تقویت مطالعات میان رشته­ای و تولید علم بومی در بدنه دانش ورزش و تندرستی
 

 اهداف تخصصی

 1. ظرفیت­سازی مدیریتی و کارآمدسازی اجرایی قطب متناسب با فعالیت‌ها و وظایف
 2. پایش مستمر علوم ورزشی و تندرستی اقشار مختلف مردم کشور به ویژه شمال کشور
 3. تولید دانش و فناوری براساس نیازهای دانشی و تجهیزاتی ورزش و تندرستی کشور و توانمندی­های قطب
 4. بومی­سازی و کاربردی­سازی علوم و تکنولوژی بین­المللی مرتبط با علوم ورزشی و تندرستی
 5. حضور فعال در عرصه­های علمی و فناوری حوزه علوم ورزشی و تندرستی داخل و خارج از کشور
 6. فراهم سازی بستر اشتراک دانش و تشریک مساعی بین متخصصان در حوزه علوم ورزشی و تندرستی
 7. ارائه خدمات و مشاوره تخصصی به محققان، فعالان و مراکز توسعه ورزش و سلامت در کشور
 8. تربیت متخصصان براساس تخصص­های موردنیاز در کشور و جذب نخبگان و فعالان در حوزه علوم ورزشی و تندرستی
 9. همکاری موثر با سازمان­ها و مراکز داخلی و خارجی متولی در حوزه علوم ورزشی و تندرستی
 10. ایفای نقش مرجعیت علمی حوزه فعالیت ورزشی در بین مراکز علمی کشور، خاورمیانه و کشورهای حاشیه خزر
 11. تمرکز بر توسعه علوم ورزشی و تندرستی در شمال کشور به ویژه استان گیلان از طریق ارائه دانش و فناوری کاربردی